KURAN KURAN-I KERIM BILGISI KURAN MEALI TEFSIRI DIN TAM 23 DILDE CEVIRI

 

ANA SAYFA

 

3 TÜRKCE CEVIRI.YASAR NURI ÖZTÜRK-ELMALI HAMDI YAZIR VE DIYANET MEALI

Hangi dilde okumak isterseniz  kolayca ulasabilirsiniz,ayrica icindeki arama motoru sayesinde aradiginiz kelime,meal ve sureye kolayca

ulasabilirsiniz.bunun icin yapmaniz gereken Dünyanin en büyük Kuran-i Kerim portali olan asagidaki linke tiklamanizdir.

 

KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ
(DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI)
 
1-Fatiha 30-Rum 59-Hasr 87-A'la
2-Bakara 31-Lokman 60-Mümtehine 88-Gasiye
3-Al-i imran 32-Secde 61-Saf 89-Fecr
4-Nisa 33-Ahzab 62-Cum'a 90-Beled
5-Maide 34-Sebe 63-Münafikun 91-Sems
6-En'am 35-Fatir 64-Tegabün 92-Leyl
7-A'raf 36-Yasin 65-Talak 93-Duha
8-Enfal 37-Saffat 66-Tahrim 94-insirah
9-Tevbe 38-Sad 67-Mülk 95-Tin
10-Yunus 39-Zümer 68-Kalem 96-Alak
11-Hud 40-Mümin 69-Hakka 97-Kadir
12-Yusuf 41-Fussilet 70-Mearic 98-Beyyine
13-Ra'd 42-Sura 71-Nuh 99-Zelzele-Zilzal
14-ibrahim 43-Zuhruf 72-Cin 100-Adiyat
15-Hicr 44-Duhan 73-Müzzemmil 101-Kaari'a
16-Nahl 45-Casiye 74-Müddessir 102-Tekasür
17-Isra 46-Ahkaf 75-Kiyamet 103-Asr
18-Kehf 47-Muhammed 76-insan-Dehr 104-Hümeze
19-Meryem 48-Fetih 77-Mürselat 105-Fil
20-Taha 49-Hucurat 78-Nebe 106-Kureys
21-Enbiya 50-Kaf 79-Naziat 107-Ma'un
22-Hac 51-Zariyat 80-Abese 108-Kevser
23-Mü'minun 52-Tur 81-Tekvir 109-Kafirun
24-Nur 53-Necm 82-Infitar 110-Nasr
25-Furkan 54-Kamer 83-Mutaffifin 111-Tebbet
26-Suara 55-Rahman 84-insikak 112-Ihlas
27-Neml 56-Vakia 85-Büruc 113-Felak
28-Kasas 57-Hadid 86-Tarık 114-Nas
29-Ankebut 58-Mücadele